Dataskyddspolicy

TOPPFORMS dataskyddspolicy – så hanterar vi personuppgifter 
För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi värnar om din integritet och samlar inte in fler uppgifter än vi behöver. Vi säljer aldrig uppgifterna vidare till tredje part. 
 
Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du beställer eller använder våra tjänster. Har du några frågor om vår dataskyddspolicy kan du alltid kontakta oss på toppformhalmstad@gmail.com 
 
Genom att beställa eller använda Toppforms tjänster accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Toppform använder elektroniska kommunikationskanaler för att kommunicera och skicka information till dig. 
 
Här förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi beskriver också vilka rättigheter du har 
 
Insamling och användning av data 
Vilken information samlar vi in? 
Denna dataskyddspolicy täcker all data som vi samlar in, till exempel från webbplatser, sociala media, kontakt per telefon eller mejl och på evenemang/mässor. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på ett sätt (t.ex. en webbplats) med personuppgifter som har samlats in på ett annat sätt (t.ex. på kurser). 
 
Information som du ger till oss 
 Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på ett antal olika sätt, såsom när du beställer våra tjänster eller kontaktar oss på vår hemsida, när du kontaktar oss per e-post, brev eller telefon, när du anmäler dig till en kurs, behandling, ett möte, ett seminarium eller liknande, när du anmäler att du vill få nyhetsbrev eller interagerar på våra sociala medier. Denna information kan vara: 
 
Person- och kontaktinformation– namn, adressinformation, e-postadress, mobiltelefonnummer, din yrkesroll, din arbetsplats. 
Betalningsinformation – fakturaadress, referensperson, annan faktureringsinformation. 
Information vi samlar in om dig 
När du kommer i kontakt med oss kan vi samla in information om (observera att vi inte alltid nödvändigtvis samlar in all nedannämnd data): 
 
Person- och kontaktinformation– namn, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, din yrkesroll, din arbetsplats. 
Information om tjänster och leveranser – detaljer angående de tjänster du prenumererar på eller köper, ex löpande konsulttjänster, uppdrag, projekt eller utbildningar och nyhetsbrev som du läser. Resultat av de tester du utfört online och den mailkommunikation som ev förs avseende t ex hälsostatus eller dy l. 
Finansiell information – kreditvärdighet 
Testsvar avseende kost, träning och hälsa. 
Journalförning vid behandling sker alltid manuellt och sparas ej digitalt. Jornaler förvaras på Kiropraktik & Hälsa kliniken på Fredrikvallsgatan 7 i Halmstad.  
Termografirapporter och bilder från termografi sparas lokalt på dator samt skickas på mail till kund efter skriftlig tillåtelse. Dessa bilder sparas för jämförelse vid senare bildtagningar om kunden ej meddelar oss att de inte vill det. 
Historisk information– tidigare köp, deltagande på utbildningar och möten, betalningshistorik. 
Enhetsinformation– t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, geografisk information, operativsystem, plattform och skärmupplösning 
(via statistikverktyg och nyhetsbrevssystem). 
Informationen du ger oss är nödvändig antingen för att ingå ett avtalsförhållande med oss, eller för andra syften. Det kan till exempel var för att vi ska kunna förbättra vår information och tjänster till dig eller utföra vårt uppdrag och våra åtaganden gentemot dig som kund. Personnummer behandlas bara i undantagsfall för särskilda tjänster som kräver legitimerad identitet. 
 
Vad gör vi med informationen? 
Tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster 
All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster till våra kunder. Här kan du se vilka uppgifter vi behandlar, i vilka situationer och vilken rättslig grund vi stödjer vår användning på. Uppgifter markerade med * betyder att uppgifterna är frivilliga och att vi bara samlar in dem om du har valt att lämna dem. 
 
1) När du deltar i våra kvalitetsuppföljningar och kundnöjdhets-undersökning lämnar du 
 
Kontaktuppgifter 
Ärendeinformation 
Vilket innehåller följande personuppgifter 
 
1Namn 
2 Svar, omdömen och svar på frågor i löptext* 
Som vi behandlar med följande rättslig grund 
1 Berättigat intresse och samtycke 
2 Berättigat intresse och samtycke 
När du är identifierbar på bilder och film som vi publicerar lämnar ut uppgifter i form av 
 
Foto/video 
 
Vilket innehåller följande personuppgifter 
 
Fotografier, mingelbilder, videofilmer 
 
Som vi behandlar med stöd av någon av de rättslig grunderna 
 
utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig, berättigat intresse eller samtycke. 
 
När du får information eller erbjudanden från oss via nyhetsbrev lämnar du 
 
Kontaktuppgifter 
 
Vilket innehåller följande personuppgifter 
 
Namn, e-post 
 
Som vi behandlar med den rättsliga grunden 
 
samtycke 
 
När du kontaktar oss via e-post och telefon lämnar du dessa kategorier av uppgifter 
 
Kontaktuppgifter 
Företagsuppgifter 
Ärendeuppgifter 
Vilket innehåller följande personuppgifter 
 
1 Namn, titel*, e-post, telefonnummer 
2 Företag/Organisation* 
3 Meddelande i löptext* 
Som vi behandlar med följande rättslig grund 
 
1 Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och Berättigat intresse 
2 Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och Berättigat intresse 
3 Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och Berättigat intresse 
3När du kontaktar oss via webbformulär lämnar du dessa kategorier av uppgifter 
 
Kontaktuppgifter 
Ärendeinformation 
Vilket innehåller följande personuppgifter 
 
1 Namn,  e-post, telefonnummer* 
2 Företag/organisation* 
3 Svar på frågor om hälsa/kost/träning i olika tester 
4 Meddelande i löptext* 
Som vi behandlar med följande rättslig grund 
 
1 Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och Berättigat intresse 
2 Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och Berättigat intresse 
3 Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och Berättigat intresse 
4 Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig och Berättigat intresse 
 
När du beställer produkter tjänster, utbildningar och tecknar avtal med oss lämnar du dessa kategorier av uppgifter 

 
Företagsuppgifter 
Kontaktuppgifter 
Tjänste- och produktinformation 
Vilket innehåller följande personuppgifter 
 
Namn, adressuppgifter, faktureringsinformation, div  testresultat 
1 Namn, 
2 Adress 
3 Testresultat 
4 Faktureringsinfo 
 
Som vi behandlar med följande rättslig grund 
 
1 Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig 
2 Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig 
3 Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig 
4 Utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot dig 
 
Kommer vi dela vidare din information? 
Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part utan din tillåtelse. Ibland delar vi dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för att kunna utförandet våra åtaganden gentemot dig. Vi följer legala, tekniska och organisatoriska krav för att din information ska hanteras säkert. 
 
Om TOPPFORM eller en väsentlig del av TOPPFORMS tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om TOPPFORMS kunder komma att delas vidare till den tredje parten, för att uppdraget ska kunna drivas vidare. 
 
Var behandlar vi dina personuppgifter? 
Vi strävar efter att alltid lagra dina personuppgifter inom EU/EES. Dock kan dem i vissa situationer behandlas utanför EU/EES av en tredje part, till exempel en teknikleverantör eller underleverantör. Vi kommer alltid att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att din information ska hanteras i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES. 
Patientjournaler som skrivs vid manuella behandlingar sparas ej digitalt utan på papper som förvaras på Kiropraktik & HHälsomottagningen på Fredrikvallsgatan 7, Halmstad.  
Termografibilder och testresultat efter metabolic typing utvärderingar samt testresultat och personuppgifter efter deltagande i KostKroppKnopp koncept sparas digitalt i 5 år.  
 
  
 
Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 
Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket informationen samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav. Testresultat raderas efter 5 år. 
 
Dina rättigheter 
Du som registrerad hos oss har flera rättigheter som du bör känna till. 
 
Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per år, begära ett registerutdrag. 
 
Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade. 
 
Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på berättigat intresse. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att berättigat intresse är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen. 
 
Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen och invända mot direktmarknadsföring. 
 
Ändring av dataskyddspolicyn 
Vi kan komma att uppdatera denna dataskyddspolicy. Vi kommer meddela ändring på www.toppformhalmstad.se och även upplysa om ändringarna vi gjort i dataskyddspolicyn. Du kan alltid kontakta oss om du vill ha tillgång till tidigare versioner. 
 
Kontakta oss 
Vi har en utsedd ansvarig person för dataskyddsfrågor. Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss på toppformhalmstad@gmail.com 
 
TOPPFORM Halmstad med varumärket: KostKroppKnopp K3 
 
Organisationsnummer: 700803-4642 
 
Adress: Bergsgård Solbacken 343, 30274  Halmstad 
 
Tel: 035-129400 
 
TOPPFORMS Halmstads dataskyddspolicy uppdaterades senast 18062