Hormonyoga

Våra hormoner fungerar som budbärare i kroppen. Hormonsystemet består även av våra körtlar såsom sköldkörtel, bukspottskörtel, binjurar, äggstockar, mage/tarm etc där hormonerna tillverkas.
Olika händelser, stress, medicin och andra påfrestningar kan göra att vårt hormonsystem kommer i obalans vilket i sin tur kan ge väldigt många olika symptom allt från hudproblem, humörsvängningar, infertilitet, huvudvärk, depressioner, viktproblem etc etc. Vid förklimakterie och klimakterie sker det stora förändringar och genom vissa yogaövningar kan man få en bättre balans och få viss symptom att klina av. PMS bekymmer är också det en hormonobalans som kan hjälpas med hormonyogan.

Hormonyogan är väldigt lugn och stillsam och de olika övningarna är specifikt framtagna för att påverka/stimulera de olika körtlar som är hormonproducerande.


Vem kan vara med?

Hormonyogan passar alla då övningarna är stillsamma och lugna.
Det rekommenderas dock ej att kvinnor som har haft konstaterad hormonrelaterad bröstcancer gör passen för kvinnans hormonsystem

Kursstart Minikurs 24/3. 2 ggr. Anmäl via BOKA knapp vid sidan.